Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Digerhuvud

Raukfältet vid Digerhuvud sett från havet

Raukfältet som sträcker sig utmed reservatet. Bilden är tagen med havet bakom ryggen.

Naturreservatet Digerhuvud sträcker sig längs Fårös nordvästra kust, från Lauterhorn i sydväst till Helgumannens fiskeläge i nordost. Genom reservatet löper en belagd bilväg som gör områdets olika delar lätta att nå. Tidvis kan det vara många besökare här, men områdets raukar räcker till alla – du kan alltid hitta en egen rauk att bestiga, undersöka eller vila ryggen mot.

Raukarna varierar i höjd från någon meter upp till 8 meter. De yttersta raukarna står en bit ut i vattnet och bearbetas fortfarande av havets vågor. Innanför raukfältet löper en låg klint, och innanför denna utbreder sig ett upp till 200 meter brett klapperstensfält som nästan helt saknar växtlighet. Ännu längre in vidtar en lågvuxen skog av vindpinade strandtallar.

Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av korallrev som bildades i ett tropiskt hav för cirka 430 miljoner år sedan, under silurperioden. Mellan dessa fossila rev ligger packar av lagrad kalksten och lerig märgelsten. Efter den senaste istiden, för drygt 10 000 år sedan, täcktes Gotland till en början helt av vatten. Befriat från ismassornas tyngd höjde sig dock landet så småningom långsamt över havsytan. Där land och hav möttes, kunde vågorna bearbeta berggrunden. Själva revkropparna motstod vågornas nötning bättre än de omgivande skiktade bergarterna, och när vattnet drog sig tillbaka kunde de stå kvar som isolerade stenpelare – raukar. Raukarna består alltså av hård, olagrad kalksten och är lämningar av de forntida rev som kom att ge upphov till dagens Gotland. Både revkalkstenen och den lagrade kalkstenen är rik på fossil av de många olika slags djur som levde på och vid reven: stromatoporoidéer, koraller, snäckor, bläckfiskar, mossdjur, armfotingar och sjöliljor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund, med undantag för tiden 1 november – 31 januari,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser,
 • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1930
Socken: Fårö
Karaktär: Raukar
Areal: 113 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Digerhuvud ligger mellan Lauterhorn och Aursviken vid Fårös nordvästkust.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss