Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Husken

Husken

Litet raukområde beläget vid den östra stranden av Vallevik och strax söder om vägen mellan Lergrav och Puttersjaus. Området är väl värt en avstickare om du har varit vid Lergravsviken eller på Furilden.

Naturreservatet omfattar dels en 10-20 meter bred remsa av stranden längs Västra Djupvik- Vallevik, dels den nordvästra delen av den kalkstensplatå som dominerar halvön Husken. Uppe på platån, vars högsta del når 23 meter över havet, finns ett mindre raukfält med ett 20- tal raukar. Den största är 5 meter hög, men flertalet når bara 1,5-2 meter över marken. Uppifrån platån har man en vidsträckt utsikt över stora delar av Hellvi socken och kusten ned mot Slite.

Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av korallrev som bildades i ett tropiskt hav för cirka 430 miljoner år sedan, under silurperioden. Mellan dessa fossila rev ligger packar av lagrad kalksten och lerig märgelsten. Efter den senaste istiden, för drygt 10 000 år sedan, täcktes Gotland till en början helt av vatten. Befriat från ismassornas tyngd höjde sig dock landet så småningom långsamt över havsytan. Där land och hav möttes, kunde vågorna bearbeta berggrunden. Själva revkropparna motstod vågornas nötning bättre än de omgivande skiktade bergarterna, och när vattnet drog sig tillbaka kunde de stå kvar som isolerade stenpelare – raukar. Raukarna består alltså av hård, olagrad kalksten och är lämningar av de forntida rev som kom att ge upphov till dagens Gotland. Både revkalkstenen och den lagrade kalkstenen är rik på fossil av de många olika slags djur som levde på och vid reven: stromatoporoidéer, koraller, snäckor, bläckfiskar, mossdjur, armfotingar och sjöliljor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • göra upp eld i närheten av raukarna vilka därigenom kan svärtas eller skadas av upphettningen,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Rute
Karaktär: Raukområde
Areal: 1,8 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Rubrik

Husken ligger knappt 3 km sydost Valleviken. Nås via den vägslinga som löper från Valleviken/ Puttersjaus till Lergrav/Furilden.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss