Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hinser

Hinser Foto: Magnus Martinsson

Naturreservatet Hinser ligger bredvid den välkända fågelsjön Storsund på östra Gotland. Skogen i Hinser är gammal och har en mångfald av arter som är typiska för kalkbarrskogar. I reservatet finns flera stigar, bland annat en som leder ut på en spång över den norra delen av sjön Storsund. Via spången kan du vandra vidare in i naturreservatet Storsund.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur- och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I naturreservatet Hinser gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Gothem
Karaktär: Gammal kalkbarrskog
Areal: 19,7 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Hinser ligger 3 km öster om Gothem k:a, i anslutning till den norra delen av naturreservatet Storsund.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss