Hinser

Hinser Foto: Magnus Martinsson

Naturreservatet Hinser ligger bredvid den välkända fågelsjön Storsund på östra Gotland. Skogen i Hinser är gammal och har en mångfald av arter som är typiska för kalkbarrskogar. I reservatet finns flera stigar, bland annat en som leder ut på en spång över den norra delen av sjön Storsund. Via spången kan du vandra vidare in i naturreservatet Storsund.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur- och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I naturreservatet Hinser gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Gothem
Karaktär: Gammal kalkbarrskog
Areal: 19,7 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hinser ligger 3 km öster om Gothem k:a, i anslutning till den norra delen av naturreservatet Storsund.