S:t Olofsholm

S:t Olofsholm

Här finns ett vackert beläget raukområde. Från reservats högsta del har man vidsträckt utsikt över den övärld som ligger utanför Slite.

Reservatet omfattar större delen av den höjd som ligger söder om den gamla hamnen i S:t Olofsholm. Sluttningarna täcks av strandvallar, och längs den östra stranden löper en låg klint. Utmed stranden i nordost finns ett 15-tal raukar, av vilka flera står långt ute i vattnet på överspolade hällar. De största raukarna är 5-6 meter höga. På sydsluttningen i områdets centrala del står enstaka småraukar.

Olof den Helige
Enligt Gutasagan skall Norges kung Olof Haraldson (Olof den Helige) under en resa till Ryssland år 1029 ha landstigit vid S:t Olofsholm (som då hette
Akergarn) och i samband därmed kristnat Gotland. Uppe på höjden finns resterna efter ett kapell, S:t Olofs kapell, från medeltiden. Den västra delen av kapellruinen ingår nu som tre väggar i ett på 1800-talet iordningställt magasin. Nordost om kapellet står ett minneskors rest på Olofsdagen, den 29 juli, 1959.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg
  • göra upp eld i närheten av raukarna, som då kan svärtas eller förstöras av upphettningen
  • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
  • parkera annat än på anvisade platser
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Hellvi
Karaktär: Raukar och stenstrand
Areal: 11 hektar
Markägare: Privat/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

S:t Olofsholm ligger 7 km söder om Hellvi kyrka.