Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

S:t Olofsholm

S:t Olofsholm

Här finns ett vackert beläget raukområde. Från reservats högsta del har man vidsträckt utsikt över den övärld som ligger utanför Slite.

Reservatet omfattar större delen av den höjd som ligger söder om den gamla hamnen i S:t Olofsholm. Sluttningarna täcks av strandvallar, och längs den östra stranden löper en låg klint. Utmed stranden i nordost finns ett 15-tal raukar, av vilka flera står långt ute i vattnet på överspolade hällar. De största raukarna är 5-6 meter höga. På sydsluttningen i områdets centrala del står enstaka småraukar.

Enligt Gutasagan skall Norges kung Olof Haraldson (Olof den Helige) under en resa till Ryssland år 1029 ha landstigit vid S:t Olofsholm (som då hette
Akergarn) och i samband därmed kristnat Gotland. Uppe på höjden finns resterna efter ett kapell, S:t Olofs kapell, från medeltiden. Den västra delen av kapellruinen ingår nu som tre väggar i ett på 1800-talet iordningställt magasin. Nordost om kapellet står ett minneskors rest på Olofsdagen, den 29 juli, 1959.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg
  • göra upp eld i närheten av raukarna, som då kan svärtas eller förstöras av upphettningen
  • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
  • parkera annat än på anvisade platser
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Hellvi
Karaktär: Raukar och stenstrand
Areal: 11 hektar
Markägare: Privat/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

S:t Olofsholm ligger 7 km söder om Hellvi kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss