Världsarvet Hansestaden Visby

Ett världsarv är ett område, en plats, en stad eller ett objekt som är en värdefull angelägenhet för mänskligheten. Har kulturminnet eller naturminnet en gång kommit med på listan är det garanterat skydd och vård för alltid.

Stora torget, Visby. CCBY Riksantikvarieämbetet.

Stora torget, Visby. CCBY Riksantikvarieämbetet.

Världsarvslistan består idag av ca 900 objekt, varav 14 natur- och kulturobjekt ligger i Sverige och ett av dem är Visby.

Kontakt