Hensjönäset

Hensjönäset

Sydost om Tingsryd, mellan klarvattensjön Stora Hensjön och den igenväxande vassjön Lilla Hensjön går ett lågt näs. Reservatet är skyddat sedan 1970 och av de 32 hektar stora landområdet består större delen av bokskog. I reservatet ingår också 77 hektar vattenområden.

På 1800-talet sänktes vattennivån i sjöarna för att frilägga mer mark. Utanför en tydlig strandvall skapades 10-30 meters strand. På den marken finns idag gott om buskar, till exempel sälg, vide och brakved samt yngre klibbal och björk. I strandkanten växer även en del gamla tallar.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hensjönäset:

  • Tälta
  • Göra upp eld
  • Plocka blommor
  • Störa djurlivet

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 108 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Tingsryds kommun
Förvaltare: Tingsryds kommun