Lidhultsåsen

Lidhultsåsen

Bara några hundra meter söder om Lidhult, mellan sjöarna Ältasjön och Askaken, hittar du Lidhultsåsen – ett 18 hektar stort naturreservat där det växer främst tallskog och som är skyddat sedan 1980.

Här har inlandsisen, när den smälte undan, skapat ett område med oregelbundna åskullar omgivna av kärr och myrar.

Lidhultsåsen är ett välbesökt naturreservat, inte minst för friluftsliv och bad. Från badplatsen går en stig runt reservatet – här kan du jogga eller promenera och njuta av naturen!

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra eller parkera fordon,
  2. tälta eller uppställa husvagn,
  3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  4. anbringa tavla, affisch, plakat eller annan störande an­ordning,
  5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid få­gelbon och motsvarande,
  6. göra upp eld,
  7. bryta grenar och kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetatio­nen i övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980
Areal: 18 ha
Karaktär: Ås, tallmosse med kärr, tallskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Ljungby kommun och kyrkan
Förvaltare: Ljungby kommun