Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturreservat

Naturreservat är den mest använda skyddsformen i Kronobergs län. Länsstyrelsen beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.

Naturreservat kan bildas för att:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.