Taxås

Taxås

Taxås består av ädellövskog och gammalt odlingslandskap. Den stora herrgårdsbyggnaden med flyglar tillhör Taxås gård. Byggnaderna, som inte ingår i reservatet, ser idag ungefär likadana ut som då de uppfördes 1860. De är privatägda så tänk på att inte störa.

Strax förbi gården finns en informationsskylt. Därifrån leder två strövstigar, båda cirka 2 km långa. Den norra stigen passerar en hällkista i närheten av ladugården och tar dig sedan vidare upp till utsiktspunkten Taxås klint, där du har en fin utsikt över sjön Möckeln. Om klinten, som höjer sig ca 30 meter över sjön, finns det flera gamla sägner.

Till höger om stupet leder trappor ner till stranden. Här finns rester av den stenbrytning som varit ganska omfattande. Strax söder om den så kallade skrotstenen går en moränrevel långt ut i sjön. I skogen finns gott om gamla ihåliga lövträd, vilka är bo för många fåglar. Här finns även många arter av sällsynta skalbaggar. En av dessa arter finns bara på ett fåtal platser i Sverige.

I reservatet finns sju fladdermusarter, bland annat fransfladdermus och stor fladdermus.

Taxås är en av de förnämsta lavlokalerna i Götaland. Lunglaven, som anses vara ett tecken på att det funnits skog under lång tid, har hittats på ett 20-tal träd i reservatet.

Den södra odlingsmarken har tidigare varit åker, och här finns den andra strövstigen och under ett besök på våren kan du njuta av hur hagarna lyser vita av de många stora häggarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på vägen Sten­brohult-Taxås-Möckelsnäs,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad parkeringsplats,
 3. tälta,
 4. förtöja eller ankra husbåt,
 5. rida annat än på befintlig körväg från parkerings­plats till Taxås klint i reservatets östra gräns,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus­djur,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar,
 8. klättra i boträd, eller på annat sätt störa djurli­vet,
 9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning,
 10. göra upp eld,
 11. samla in insekter eller snäckor eller andra djur eller deras ägg, puppor eller liknande,
 12. förstöra eller skada fast naturföremål eller döda liggande eller stående döda träd

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 117 ha
Karaktär: Ädellövskog, betesmark
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,7 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,2 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 390 meter

Observera! Vi gör om vandringslederna i reservatet under 2023 och 2024. Under denna tid kan vi inte garantera att kartor och ledmarkering stämmer.

Projekt Östra Möckeln vandringsled, almhult.se Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss