Stenfors

Vid Bräkneåns strand strax söder om Tingsryd, ligger Stenfors. Här kan du uppleva både vacker natur och spännande kulturhistoria. Genom reservatet går Stenfors kulturstig som med skyltar berättar om den äldre markanvändningen.

I Stenfors naturreservat växer ädellövskog i form av gamla ekar och bokar. I den gamla skogen hittar man många sällsynta arter, bland annat ett flertal ovanliga lavar och mossor. I närheten av ån ser man ofta utter och i ån lever öring och den sällsynta musselarten flat dammussla.

På flera ställen i reservatet, men framförallt i områdets norra del, finns ruiner, husgrunder och andra spår efter det gamla järnbruket Stenfors bruk som grundades under 1600-talet och drevs till sent 1800-tal. Idag är platsen ett populärt utflyktsmål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar (bär och matsvamp får plockas för husbehov),
 4. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. övernatta i eller ställa upp husvagn eller husbil,
 7. elda annat än på iordningställd eldplats,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: ca 66 ha
Karaktär: Ädellövskog och vatten
Kommun: Tingsryd
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss