Kronoberg

Kronoberg

Bara 5 km norr om Växjö hittar du Kronoberg – ett 275 hektar stort naturreservat som innehåller mycket att upptäcka och uppleva. Orörd skog med gamla, grova träd, betesmarker och ett historiskt gravfält.

Efter ett blodigt inbördeskrig kunde Nils Dacke slutligen hålla jul på Kronobergs slott vintern 1542. Han hade då nedkämpat den dåvarande biskopsborgens försvar och övertagit de omgivande ängs- och betesmarkerna från kyrkan. Det som idag bildar naturreservatet Kronoberg. Dackes tid på Kronoberg blev inte långvarig. Redan våren 1543 nedkämpades han och avrättades på Gustav Vasas order.

Kungsgården och dess marker förstatligades efter Dackes fall och har varit i kronans ägo sedan dess. Med tiden har området utvecklats till en plats med mycket höga natur- och kulturvärden. I betesmarkerna släpps kor, hästar och får varje sommar. Andra delar av området har sedan Dackes tid växt igen till lövskogar med bok och ek.

Den stora Kronobergsmossen i väster är idag en vild tallskog där människan haft liten påverkan under de senaste århundradena. Platsen skiljer sig från övriga delar av naturreservatet där människans närvaro i landskapet är mer påtaglig. Över Helgasjön svävar fiskgjusen och från vattenytan gör storlommen sina ständigt upprepade dyk. Många olika stigar som tar besökare genom de olika naturmiljöerna löper genom området.

I norr gränsar området till naturreservaten Helgö och Hissö, som är stora skyddade områden med löv- och tallskog. I söder ligger naturreservaten Hovshaga och Araby som bildar gräns mot stadens bebyggelse.

Följ Kulturstig Kronoberg som går i en slinga genom reservatet och njut av en promenad i en skog som ger en känsla av naturskog och se historiska spår från både brons- och järnåldern.

Parkering och informationstavla finns vid infarten till friluftsbasen Pene.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, tex genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn an­nat än på anvisad parkeringsplats,
 10. snitsla spår,
 11. rida annat än på befintliga bilvägar

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1996 utökat 2018
Areal: 275,3 ha
Karaktär: Ädellövskog, betesmark och vattenområden
Kommun: Växjö
Ägare: Staten genom Statens fastighetsverk, Växjö kommun samt Riksantikvarieämbetet
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 2,2 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss