• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lineberg domänreservat

Lineberg

Naturreservatet Lineberg ligger sydväst om sjön Mäen vid gränsen mellan Markaryds och Ljungby kommuner. 1996 blev Lineberg ett av våra naturreservat.

Det 48 hektar stora reservatet består av myr- och fastmark med mycket gammal tallskog. I området ingår också Linebergssjön (Kväsjön) som är 4 ha stor.

I delar av området, som undgått skövling under 1800-talet, finns döda träd kvar. Det i sin tur ger mycket bra förutsättningar för att till exempel insekter som lever i ved samt svampar och växter som sprider och förökar sig med sporer ska trivas här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel ge­nom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 48,5 ha
Karaktär: Mosaik av myr och fastmark bevuxen med mycket gammal tall
Kommun: Markaryd
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Från väg 25, cirka 20 kilometer väster om Ljungby, tag söderut mot Torpa och Hinneryd. Cirka 6 kilometer söder om Torpa, sväng höger vid vägskyltning Lineberg 4 kilometer. Följ grusad skogsbilväg till parkering vid Linebergssjön. Observera att vägen ibland kan vara svårframkomlig.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss