Lineberg domänreservat

Lineberg

Naturreservatet Lineberg ligger sydväst om sjön Mäen vid gränsen mellan Markaryds och Ljungby kommuner. 1996 blev Lineberg ett av våra naturreservat.

Det 48 hektar stora reservatet består av myr- och fastmark med mycket gammal tallskog. I området ingår också Linebergssjön (Kväsjön) som är 4 ha stor.

I delar av området, som undgått skövling under 1800-talet, finns döda träd kvar. Det i sin tur ger mycket bra förutsättningar för att till exempel insekter som lever i ved samt svampar och växter som sprider och förökar sig med sporer ska trivas här.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel ge­nom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 48,5 ha
Karaktär: Mosaik av myr och fastmark bevuxen med mycket gammal tall
Kommun: Markaryd
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg