Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jobba hos oss

På Länsstyrelsen Kronoberg arbetar vi för ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans. Genom vårt arbete har vi inflytande över Kronobergs utveckling och de beslut vi fattar påverkar framtiden för många människor och företag i vårt län. Vår uppgift är att väga samman perspektiv, tillföra kunskap i komplexa sammanhang och på så sätt fatta de bästa besluten för Kronoberg. Det är så vi skapar samhällsnytta.

Vårt ansvar är brett, vilket kräver såväl generalister som specialister med hög kompetens och ett engagemang för viktiga samhällsfrågor. I dag är vi över tvåhundra medarbetare och vi är ständigt på jakt efter nya kollegor. Kanske är du vår nästa kollega?

Våra lediga jobb

Visionen är vår ledstjärna i det dagliga arbetet. Den pekar ut en riktning, ger fokus och underlättar prioriteringar. Missionen beskriver vad vi gör, för vem och hur vi gör det. De konkreta långsiktiga målen talar om vad vi ska uppnå till år 2030.

Arbetet med att ta fram visionen, den positiva framtidsbilden, missionen och de konkreta långsiktiga målen var en resa, som startade 2020 och där alla medarbetare var med.

Vision

Ett mer hållbart Kronoberg där människor och företag växer tillsammans.

Positiv framtidsbild

Kronoberg är ett attraktivt län där människor vill leva, bo och verka. God samverkan bidrar till utveckling och att kronobergarna blir fler. Företag etablerar sig och arbetstillfällen skapas. Med småländsk klurighet och nytänkande är Kronoberg drivande i den gröna omställningen.

Klimatförändringar och negativ miljöpåverkan har stannat av. Den biologiska mångfalden är hög. Tillgången till vatten med god kvalitet är säkrad och den regionala livsmedelsproduktionen ökar ständigt.

Det finns bra bostäder till alla och tillgängliga natur- och kulturmiljöer. Folkhälsan är god och människor känner sig trygga. Kronoberg är ett jämlikt och jämställt län där alla kan bidra och vara delaktiga.

Digitalisering och innovation har förenklat och förbättrat livet, både på landsbygd och i tätort. Bra kommunikationer och teknisk infrastruktur gör det lätt att resa hållbart och underlättar livet för alla som bor och arbetar i länet.

Mission

Vi arbetar för ett hållbart och livskraftigt län för alla kronobergare. Vi företräder staten och bidrar till utveckling genom att vara drivande, samverka och hantera målkonflikter.

Byggstenar

För att kunna uppnå visionen har fem byggstenar tagits fram. Det skulle också kunna kallas målområden, det vill säga inom vilka områden vi sätter upp mål för att nå vår vision. Våra byggstenar är:

 • Miljö och klimat
 • Tillväxt och attraktivitet
 • Service och rättssäkerhet
 • Trygghet och hälsa
 • Levande landsbygd

Konkreta långsiktiga mål till år 2030

De långsiktiga målen visar hur vi ska arbeta i riktning mot visionen. De tar sikte på år 2030 och är viktiga i vår verksamhetsplanering och uppföljning.

Tillväxt och attraktivitet

2030 har det skett en positiv utveckling när det gäller antal invånare, besökare och arbetstillfällen i Kronoberg.

Levande landsbygd

2030 har goda möjligheter att leva och bo utanför tätort gjort att befolkningen ökat på landsbygden i Kronoberg.

2030 har vi en ökad och säker livsmedelsproduktion i Kronoberg.

Miljö och klimat

2030 har de regionala miljömålen utvecklats positivt i Kronoberg.

Trygghet och hälsa

2030 har vi ett fullt utbyggt civilförsvar i Kronoberg.

2030 har antalet brott minskat i Kronoberg.

2030 har vi en förbättrad folkhälsa i Kronoberg.

Service och rättssäkerhet

2030 präglas Länsstyrelsen Kronoberg av god service och rättssäkerhet.

Vill du göra ditt examensarbete eller din praktik hos oss? Vi ser positivt på att ta emot examensarbetare och praktikanter. Under förutsättning att vi kan erbjuda en meningsfull praktikperiod gör vi alltid det, i mån av tid och behov.

Som examensarbetare/praktikant hos oss behöver du ha en försäkring via ditt lärosäte.

Om vi har möjlighet att erbjuda dig att skriva ditt examensarbete eller en praktikplats så hör vi av oss till dig. Om du inte hör något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Välkommen med din intresseanmälan!

Intresseanmälan examensarbete/praktikplats, webbplatsen Varbi Länk till annan webbplats.

Staten erbjuder jobben som gör skillnad. Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag har beslutat om. Som statsanställd är du en viktig del av Sveriges demokratiska styrelseskick.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och här kan du jobba med många viktiga och intressanta samhällsfrågor, till exempel miljö och klimat, naturvård, djurskydd, landsbygd, mänskliga rättigheter, integration, krisberedskap, plan- och byggfrågor eller kulturmiljö. Vi har ett stort engagemang för våra frågor och vår drivkraft genomsyrar hela verksamheten. Tillsammans tar vi ansvar för samhällsbygget, skyddar miljön och investerar i landsbygden.

Statens värdegrund och våra värdeord

Oavsett vilken statlig tjänst du har finns en gemensam statlig värdegrund som bygger på demokratiska principer. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Verksamheten utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Den statliga värdegrunden, Arbetsgivarverket Länk till annan webbplats.

Våra egna värdeord

Som komplement till statens värdegrund har vi fyra värdeord som ska prägla hur vi agerar med varandra och vår omvärld i vardagen. Orden är: tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Som statligt anställd och medarbetare på Länsstyrelsen Kronoberg, har du inte bara en spännande arbetsplats utan också flera förmåner. Några exempel är:

 • Flexibla arbetstider
 • Möjlighet till distansarbete
 • Upp till sju veckors semester
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar
 • Rabatterade läkemedel och läkarbesök
 • Tio procent extra ersättning vid sjukdom utöver Försäkringskassans sjukpenning

Vi uppmuntrar och stimulerar våra medarbetare till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid. Därför kan du som medarbetare ta del av:

 • En friskvårdstimme i veckan under arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 2 000 kronor per år, som du kan använda till bland annat motionskort
 • Företagshälsovård för alla
 • Eget gym för medarbetare
 • Massage till subventionerat pris

Vi är måna om att våra medarbetare ska kunna förena yrkesliv med gott föräldraskap. Därför erbjuder vi:

 • Tio procent extra ersättning utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år

Uppskattade och eftertraktade

Vi är stolta över att vårt sociala klimat får högt betyg i vår medarbetarundersökning. För oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla.

Naturvetarbarometern 2023 visar att naturvetare för andra året i rad topprankar Länsstyrelsen som arbetsgivare.

Länsstyrelsen mest populära arbetsgivaren bland naturvetare, Naturvetarna Länk till annan webbplats.

Hos oss finns en friskvård- och trivselgrupp som anordnar olika trevliga arrangemang där vi ses utanför arbetstid.

Kontakt

HR-enheten

Telefon växeln 010-223 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss