Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrnäs udde

Norrnäs udde

På spetsen av en udde i södra delen av sjön Bolmen ligger naturreservatet Norrnäs udde. Den äldre bokskogen längst ut på udden har varit skyddad sedan 1937 och blev naturreservat 1996. 2010 utökades reservatet med ett område med blandskog av bok och ek.

Norrnäs udde sticker ut som ett pekande finger i sydvästra delen av sjön Bolmen. Längs uddens strandkant kan man på flera ställen se en strandvall som är ett minne från då innan vattennivån i sjön Bolmen sänktes på 1840-talet. Längst ut på udden växer gammal bokskog med 120–140-åriga träd och även några äldre ekar.

I södra delen av reservatet växer yngre bokar och ekar och här finns också husgrunder kvar efter det gamla bostället Norrnäs, med historia ända tillbaka till 1300-talet. Hela Norrnäs udde är rikt på fornlämningar. Bland annat finns cirka 300 röjningsrösen och längst ut på udden finns lämningar av en stenåldersboplats.

Djur- och växtliv

I området finns flera sällsynta arter av lavar och mossor, bland annat de rödlistade lavarterna bokvårtlav, bokkantlav och lunglav. Reservatet har ett rikt fågelliv och på Norrnäs udde kan du ofta se till exempel nötskrika, storskrake och spillkråka och om du har tur, kanske du även får syn på den sällsynta mindre hackspetten som ibland håller till i strandskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn,
 6. tälta mer än en natt,
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996, utökat 2010
Areal: 20,5 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 880 meter

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss