Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. I Kronobergs län hittar du kulturreservatet Linnés Råshult, väl värt ett besök.