Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Höö

Höö

Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Området tillhör en av de artrikaste miljöerna i Småland. På Höös 6 hektar stora äng hittar man nästan 200 olika växter - på 10 kvadratmeter finns ofta 50 olika arter! Höö erbjuder fantastiska möjligheter till vandringar, utflykter och friluftsliv.

På östra sidan av ön hittar man åkrar, ängar, ädellövträd och många olika slags örter. De mycket gamla och grova lövträd som finns här, är värdar för speciella lavar och svampar samt många intressanta insekter. Öns höjder är branta, på sina ställen rena bergstup.

Höö omnämns i Gustav Vasas jordebok från 1553 och kallades då Högen men området har nog varit bebyggt ända sedan medeltiden. Högst upp på ön ligger den gamla gården omgiven av stora almar och askar. Gårdens ägare sköter fortfarande marken som i gamla tider för att bevara reservatets natur och landskapsbild. Tack vare att ängarna på Höö fortfarande slås, finns den rika floran och faunan bevarad och besökare kan njuta av en fantastisk blomning.

Naturreservatet omfattar förutom ön Höö vattenområden i Möckeln samt en mängd småöar. En del av Höö fridlystes som naturminne 1960 och blev reservat 1969.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning
 2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller an­nan liknande anordning
 3. beträda slåtterängarna från den 1 maj tills ängshöet är bärgat
 4. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar, svampar samt att taga frukter och frön eller att skada vegetationen i övrigt
 5. störa djurlivet (däggdjur och fåglar), till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande
 6. samla in insekter, snäckor eller andra djur
 7. släppa hund, katt eller andra djur fritt inom områ­det
 8. tälta eller uppställa husvagn, husbil eller motsvarande utan markägarens medgivande
 9. göra upp eld
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspe­lare och dylikt
 11. framföra motordrivet fordon eller övriga transport­medel annat än på vägen fram till parkeringsplatsen, Anm: Förbudet gäller ej behörig trafik.
 12. parkera annat än på den iordningställda parkeringsplatsen
 13. göra skada på hägnader eller andra anordningar eller lämna stängda grindar eller motsvarande öppna efter passage
 14. landstiga på småöarna (alla i reservatet ingående öar utom huvudön) under den 1 april - 1 augusti
 15. framföra båt med högre hastighet än 5 knop

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1969

Areal: 366 ha, varav landareal 107 ha

Karaktär: Åker, äng, hagmark, lövskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,8 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 2,6 kilometer

Observera! Vi gör om vandringslederna i reservatet under 2023 och 2024. Under denna tid kan vi inte garantera att kartor och ledmarkering stämmer.

Projekt Östra Möckeln vandringsled, almhult.se Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

I reservatet finns strövstigar. Orange stig går mest genom skog och betesmark - välj mellan 1 kilometer i söder eller 2 kilometer i norr. Blå stig följer mest befintliga vägar - 2 kilometer och är “barnvagnsvänlig”. Tänk på att inte gå ut på slåtterängarna under våren och fram till dess att höet är bärgat.

Hitta hit

Från väg 23 mellan Växjö och Älmhult, tag västerut på väg 124 mot Liatorp och Ljungby. Tag vänster i Liatorp mot Diö. I södra delen av Diö finns skyltning åt höger "Höö 5". Tag av här och följ vidare skyltning mot reservatet.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss