Änghults björkhage

Årshultsmyren

I Klavreström, vid Änghultasjöns strand, ligger en vacker björkhage. Parken är gammal betesmark, förr upplåten åt smederna på "Klafreströms bruk". Det 3 hektar stora reservatet är skyddat sedan 1971.

I reservatet växer mest gammal björk, mot sjön finns en del ek och inom området dessutom hassel, rönn, nypon, olvon, sälg och apel. I Änghults björkhage hittar man också nattviol, liljekonvalj, stenbär, blåsippa, vitsippa och brudborste. Här är också gott om ormbunkar och ris som örnbräken och blåbär.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
  2. fälla träd och buskar, bryta grenar och kvistar av eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada växtligheten i övrigt, till exempel genom blomplockning eller uppgrävning av växter,
  3. störa djurlivet till exempel genom att från nära håll fotografera bo, gryt eller motsvarande,
  4. tälta eller ställa upp husvagn,
  5. göra upp eld,
  6. att skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall och annat,
  7. att göra upplag, komposter och anhopa avfall och dylikt

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 3 ha
Karaktär: Lövskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss