Änghults björkhage

Årshultsmyren

I Klavreström, vid Änghultasjöns strand, ligger en vacker björkhage. Parken är gammal betesmark, förr upplåten åt smederna på "Klafreströms bruk". Det 3 hektar stora reservatet är skyddat sedan 1971.

I reservatet växer mest gammal björk, mot sjön finns en del ek och inom området dessutom hassel, rönn, nypon, olvon, sälg och apel. I Änghults björkhage hittar man också nattviol, liljekonvalj, stenbär, blåsippa, vitsippa och brudborste. Här är också gott om ormbunkar och ris som örnbräken och blåbär.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • Fälla träd och buskar, bryta grenar och kvistar av eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada växtligheten i övrigt, till exempel genom blomplockning eller uppgrävning av växter
  • Störa djurlivet till exempel genom att från nära håll fotografera bo, gryt eller motsvarande
  • Tälta eller ställa upp husvagn
  • Göra upp eld
  • Att skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall och annat
  • Att göra upplag, komposter och anhopa avfall och dylikt

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 3 ha
Karaktär: Lövskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg