Kronan

Kronan

Längs sjön Möckelns strand ligger naturreservatet Kronan, ett nästan 9 hektar stort område som är skyddat sedan 1985.

Det är en speciell känsla att vandra i Kronan – de höga lövträdens kronor är som ett tak som tillsammans med ljuset från sjön skapar en sagolik och lite magisk stämning.

Skog och mark

Naturreservatet är en bergshöjd med sin högsta punkt 30 meter över sjöns yta. Större delen av Kronan har tidigare varit ängar och någon åker blandat med lövskog – men nu har lövskogen med ek, avenbok, lind och hassel tagit över.

Djur- och växtliv

I reservatet finns intressanta ormbunkar och mossor och här växer blåsippa, lungört, storrams, lundstjärnblomma och trolldruva – till och med det för regionen ovanliga gräset långsvingel. Här finns gott om snäckor och sniglar och i området kan du dessutom ofta höra den skygga Stenknäcken, en av våra största finkar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats,
 3. rida utanför markerade stigar eller på markerade stigar när det finns risk för att skador uppstår till exempel vid regn- och tjällossningsperioder,
 4. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 5. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 8. göra upp eld,
 9. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär, och svamp för husbehov,
 10. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur,
 11. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning,
 12. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 13. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande

Från föreskrifterna 9, 10 och 13 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 9 ha
Karaktär: Ädellövskog, grönstenshöjd
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg