Kronan

Kronan

Längs sjön Möckelns strand ligger naturreservatet Kronan, ett nästan 9 hektar stort område som är skyddat sedan 1985.

Det är en speciell känsla att vandra i Kronan – de höga lövträdens kronor är som ett tak som tillsammans med ljuset från sjön skapar en sagolik och lite magisk stämning.

Skog och mark

Naturreservatet är en bergshöjd med sin högsta punkt 30 meter över sjöns yta. Större delen av Kronan har tidigare varit ängar och någon åker blandat med lövskog – men nu har lövskogen med ek, avenbok, lind och hassel tagit över.

Djur- och växtliv

I reservatet finns intressanta ormbunkar och mossor och här växer blåsippa, lungört, storrams, lundstjärnblomma och trolldruva – till och med det för regionen ovanliga gräset långsvingel. Här finns gott om snäckor och sniglar och i området kan du dessutom ofta höra den skygga Stenknäcken, en av våra största finkar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats,
 3. rida utanför markerade stigar eller på markerade stigar när det finns risk för att skador uppstår till exempel vid regn- och tjällossningsperioder,
 4. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 5. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 8. göra upp eld,
 9. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär, och svamp för husbehov,
 10. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur,
 11. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning,
 12. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 13. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande

Från föreskrifterna 9, 10 och 13 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 9 ha
Karaktär: Ädellövskog, grönstenshöjd
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,1 kilometer

Observera! Vi gör om vandringslederna i reservatet under 2023 och 2024. Under denna tid kan vi inte garantera att kartor och ledmarkering stämmer.

Projekt Östra Möckeln vandringsled, almhult.se Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

P-plats finns i reservatets södra ände. En 1200 meter lång strövstig leder genom reservatet. Undvik att gå i branterna, eftersom floran och faunan är ömtålig.

Hitta hit

Vägskylt “Naturreservat 4” från vägen vid Stenbrohults kyrka. Kör förbi Taxås och Möckelsnäs herrgård. Reservatet börjar strax därefter. P-plats finns lite längre fram i reservatets södra ände.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss