• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjösås äng

I Braås är naturreservatet Sjösås äng tillsammans med hembygdsparken och den medeltida kyrkan ett mycket intressant utflyktsmål – inte minst kulturhistoriskt. I reservatet går det en vacker strövstig genom vacker natur.

Söder och öster om kyrkan ligger de forna slåtterängarna – ett område med en lång odlingshistoria. Kanske bedrevs hackebruk här redan på järnåldern och åtskilliga odlingsrösen har lagts upp. Kartor från 1600-talet visar på ängsbruket. Ängarna hörde till prästgården och var en del av prästens försörjning. Forna tiders markanvändning syns tydligt då man kan urskilja gamla åkrar och odlingsrösen.

Den norra delen av Sjösås äng slås varje år med lie för att bevara den unika floran och här växer bland annat ängsvädd, brudborste, prästkrage, slåttergubbe, jungfrulin och solvända.

I den östra ängen växer flera träd – ihåliga och mycket gamla lindar – som hamlats under lång tid. Här finns också ovanligt grova och höga ekar. I en av ekarna kan en vuxen man utan problem få plats i den ihåliga stammen. Både i hagmarkerna och ängen finns gott om döda träd och död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejs­la, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon,
 3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 4. rida,
 5. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller dylikt,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och matsvamp för husbehov,
 8. samla in insekter, snäckor, eller andra djur,
 9. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 10. tälta.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1971 och utökning 2019
Areal: 19 ha
Karaktär: Slåtterängar
Kommun: Växjö
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,5 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss