• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiolenområdet

Fiolenområdet

Fiolenområdet är 1 050 hektar stort och ligger mellan Torpsbruk och Lammhult. I naturreservatet ingår sjön Fiolen och stora myrmarker, skog och odlingslandskap. Landskapet runt sjön erbjuder en rik flora och du som besöker Fiolenområdet får njuta av ett vackert landskap och har stor chans att får se trana och tjäder på myren.

Källsjön

Sjön är en näringsfattig klarvattensjö. Här har man i över 100 år – sedan 1917 – gjort undersökningar om både växter, djur och vatten vilket har gett Fiolen internationell uppmärksamhet. Då jordbruket inte har påverkat sjöns vatten nämnvärt är Fiolen ett viktigt skyddsobjekt.

Myr, skog och mark

Norr om sjön Fiolen ligger Åkultmyren – en annorlunda, välvd mosse omgiven av olika typer av kärr. Myren är en av södra Sveriges mest intressanta att studera och både Åkhultmyren och sjön Fiolen är internationellt betydelsefulla.

Norr om Åkhultmyren ligger Anebodaskogen som till stor del består av granskog där träden är upp till 130 år gamla. Här finns också mindre kärr med örter och tallmossar med helt orörd tallskog. Många delar av skogsområdena inom reservatet har stora naturvärden.

Djur- och växtliv

Här kan man ofta se trana och tjäder och på myren växer bland annat vitag, myrlilja, tuvull, sileshår och klockljung.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och parkeringsplatser
 3. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 4. utföra biltvätt, annan fordonsvård eller liknande
 5. använda fartyg, fiskeredskap, baddräkter, dykutrustning provtagningsutrustning och dylikt som tidigare använts i sjö eller vattendrag utanför reservatet, utan att föregående smittrening mot kräftpest har skett
  (med fartyg avses varje farkost som används eller kan användas till transport på vattnet)
 6. samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra lägre djur, eller deras ägg, puppor eller liknande (fiske enligt gällande fiskebestämmelser är tillåtet)
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats
 8. på störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt
 9. göra upp eld under tiden 1 april - 30 september
 10. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning
 11. anordna orienteringskontroller, snitslade spår eller cykeltävling
 12. gräva upp, bryta, skada eller bortföra såväl levande som döda exemplar av buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och svamp för husbehov samt enstaka exemplar av växter i undervisnings- och forskningssyfte

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: Beslutad 1997, utökad 2008.

Areal: Cirka 1050 hektar

Karaktär: Sjö, barrskog, lövskog och myr 

Kommun: Alvesta och Växjö

Ägare: Enskilda samt Staten/Naturvårdsverket.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Tillgänglighet

Området kan nås med bil från vägen mellan Aneboda och Moheda, vägen mellan Aneboda och Gyslätt eller vägen mellan Skog och Vångsnäs. Vägen genom Åkhults by går genom reservatet mellan sjön Fiolen och Åkhultmyren. Vägen utgör långa sträckor reservatets yttergränser. Förutom dessa vägar finns också skogsbilvägar inom området.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer norr om Moheda och cirka 1 kilometer sydväst om Aneboda.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss