Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Målaskogsberg

Målaskogsberg

Sydost om Ryssby ligger naturreservatet Målaskogsberg som också kallas “blomsterberget i Sunnerbo”. En fantastisk plats att lyssna till fågelkvitter, och kanske till och med få syn på några av de olika sorters fåglar som lever här.

Här finns också mängder av ovanliga växter, mossor och lavar – och tack vare den rika floran – många insekter som till exempel fjärilar, humlor och bin.

Reservatets gamla, odlade marker sköts fortfarande som på gamla tider genom bland annat slåtter och bete. Förutom berggrunden, som bidrar till en speciell flora, är skötseln viktig för den mångfald av växter som finns här.

I Målaskogsberg växer ek, alm, lind och lönn men också mycket avenbok, vilket är ovanligt långt söderut för trädslaget. Hassel, olvon, blåsippa och vårärt är vanliga i området men här finns även gullpudra, desmeknopp, vätteros, lundviol, lundstjärnblomma och storrams. Reservatet bjuder dessutom på ovanliga gräs som hässlebrodd och långsvingel samt flera sällsynta mossor som till exempel mörk husmossa.

Målaskogsberg har ett rikt fågelliv. I reservatet finns bland annat nötväcka, grönsångare, ugglor och hackspettar och i lövskogen trivs till exempel nötkråka och stenknäck, som under vintern kalasar på avenbokens nötter. Här kan du också få se den gulbruna hasselmusen – en skicklig klättrare som under vintern ligger i dvala men under sommaren bygger den sitt bo i buskarnas lövverk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. plocka, gräva upp eller i övrigt skada örter, gräs, ris, ormbunksväxter, mossor, lavar och alger,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 4. i övrigt störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande eller fotografering vid boplats och dylikt,
 5. framföra fordon (även, moped, cykel och dylikt) utom på därför avsedda vägar och platser,
 6. parkera annat än på därför iordningställda platser,
 7. tälta eller uppställa husvagn,
 8. göra upp eld,
 9. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, motor och dylikt,
 10. använda vapen eller jaktredskap av något slag,
 11. anbringa skylt, tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1975, utökning 2003 och 2018
Areal: 126,2 hektar
Karaktär: Grönstensberg, lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskild och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 210 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,3 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,3 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss