Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Taglamyren

Taglamyren

Dofter och ljud från en myr är starkt förknippade med vildmark. Taglamyren, som blev naturreservat 1987, är inget undantag.

Den är stor, öppen och har inte förstörts genom torvbrytning eller omfattande dikning. Myren består av mycket stora mossepartier, kärrområden och omgivande kantskog. Söderifrån skjuter en moränrygg ut i myren. På denna ligger gården Tagelkärr med omgivande odlingsmark. Dvärgbjörk, strängstarr, myrlilja, sileshår och klockljung växer på myren.

Taglamyren är värdefull för fågellivet. Ljungpipare häckar och orrspelet bubblar under tidiga vårmorgnar. Från reservatets parkeringsplats går det en stig till ett fågeltorn, från vilket man har utsikt över myrens västra del.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg eller plats,
 2. tälta eller uppställa husvagn,
 3. plocka, eller i övrigt skada eller bortföra såväl levande som döda växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov,
 4. fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur,
 5. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
 6. göra upp eld,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller liknande anordning

Från föreskrifterna 3, 4, 5 och 7 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1987
Areal: 389 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 120 meter
Tillgänglighetsanpassad

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 900 meter

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss