Toftåsa myr

Toftåsa myr

Huvuddelen av det som tidigare var naturreservatet Toftåsa myr övergick år 2018 i Åsnens nationalpark. Endast 2,5 ha tallsumpskog finns kvar i naturreservatet. Tallsumpskogen är en del av de talldominerade kantskogarna som omger myren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg eller plats, eller framföra hydrokop­ter, svävare eller liknande motordriven farkost,
 3. tälta, uppställa husvagn eller förtöja husbåt,
 4. plocka blommor eller i övrigt skada eller bortföra såväl levande som döda växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov,
 5. fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur (fiske enligt gällande fiskebestämmelser och fiske­kort är dock tillåtet),
 6. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
 7. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. göra upp eld,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 10. anordna orienteringar, snitslade spår eller motsvarande,
 11. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 2,5 ha
Karaktär: Myrområde
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss