Svartebro domänreservat

Sundranäs

Det 32 hektar stora området har varit skyddat sedan 1952 och blev naturreservat 1996. Svartebro ligger i Ljungby kommun vid Muråns utlopp i sjön Bolmen och i reservatet hittar man en av länets äldsta urskogar.

Den största delen av området, 26 hektar, är myrmark och 6 hektar är urskog. Den minst 200 år gamla skogen består av tall och gran samt mycket döda träd vilket gynnar många växter och djur som behöver den här miljön för att leva och trivas.

Knärot samt rev-, lopp- och mattlummer växer i reservatet. Den öppna myren domineras av ljung, klockljung, tuvdun och tuvsäv och man kan hitta småsileshår. I Svartebro häckar duvhök.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i beträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, ill exempel ge­nom att bryta kvistar eller fälla döda stående träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, och snäckor, eller andra lägre djur,
 8. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 32 ha
Karaktär: Myr, urskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg