Förebergsåsen

Förebergsåsen

Förebergsåsen, där du kan ta härliga promenader, är den finaste delen av Tagelåsen som sträcker sig mellan Vislanda och Sävsjö. Åsen går ut i ett sund mellan Rickelsbodasjön och Rymmen och en sandbukt är populär för bad. Reservatet bildades för att rädda åsen då stora delar av den har försvunnit genom grustäkter.

Rullstensåsen bildades under den senaste istiden som en isälvsavlagring. Vattnet forsade i sprickor i isen och förde med sig sten, grus och sand som avlagrades. När isen drog sig tillbaka för ca 12 000 år sedan blottades åsen.

I väster finns en dödissänka som idag fyllts upp med torv och bildat en myr. Dödissänkan bildades när en stor bit av isen blev kvar när den sammanhängande isen drog sig tillbaka. I öster sluttar åsen brant mot en bäck som rinner fram genom mader som tidigare använts som slåttermark.

Åsen är en typisk getryggsås och omges på båda sidor av myrmark. På åsen växer till största delen barrblandskog men längs åsfoten mot kärren är det mest lövträd. Skogen får skötas med normalt skogsbruk men det är viktigt att åsens skönhet och karaktär lyfts fram så att Förebersgsåsen fortsätter att vara en fantastisk plats att besöka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. tälta, uppställa husvagn, husbil eller liknande
  2. göra upp eld under tiden den 1 april till den 30 sep­tember
  3. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspe­lare eller motsvarande
  4. sätta upp tavla, affisch, plakat eller därmed jäm­förlig anordning
  5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbon eller motsvarande

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1994

Areal: 32 ha

Karaktär: Getryggsås

Kommun: Alvesta

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Omarkerad
Längd: 1,5 kilometer

Tillgänglighet

Strax väster om vägbommen börjar en omarkerad stig som löper uppe på åsryggen. Se detaljkartan för mer information.

Hitta hit

På vägen mellan Rydaholm och Moheda svänger du norrut vid skylten Ohs. Efter drygt 8 kilometer ligger reservatet på vänster sida. Det saknas parkering och på vägen ned till ån finns en vägbom.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss