• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flymossen

Flymossen

Naturreservatet Flymossen ligger i ett platt landskap där det ganska ofta regnar. Det gör att förutom Flymossen finns här flera stora myrar. Flymossen är en av de större och mest intressanta och värdefulla myrarna i länet. Området kallas också Hästasjömyren och Kanarpsmyren.

Skog och mark

Flymossen är en ganska ovanlig och intressant myr. Den har flera mosseplan som skiljs åt av breda, svagt sluttande kärr. Hela myren sluttar åt väster vilket gör att vattnet samlas längs västra kanten i en bäck som rinner norrut. Här finns också några större öar där det växer asp och ädellövträd. På Hästön och Hallsberg hittar man rester efter torp.

Flymossen har några områden med myrtallskog och i reservatets södra del finns en sumpskog dominerad av tall, i övrigt är myren öppen.

Djurliv

Flymossens naturreservat erbjuder ett rikt fågelliv. Här kan du få se såväl tjäder och orre som rödbena, trana, ljungpipare, tofsvipa, storspov och andra myrfåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada levande eller döda buskar och träd
 2. köra eller parkera motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 3. elda
 4. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 5. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 6. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
 7. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning
 8. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2011

Areal: 823 ha

Karaktär: Myr

Kommun: Ljungby

Ägare: Enskilda och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,5 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss