Ushult domänreservat

Vakö myr

Naturreservatet Ushult ligger vid sjön Unnens västra strand nordost om Lidhult, norr om naturreservaten Jättaberget och Ropareudden. Ushult är skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1996.

Ushults 120-åriga bokskog har stora biologiska värden bland annat på grund av de döda bokar i olika förmultningsstadier som också finns här. En av de lavar som finns här, Lunglav, är ett tecken på de höga naturskogsvärden som reservatet har. Inom det 5 hektar stora reservatet finns flera branter och längs sjön Unnens strand växer enstaka tallar och granar.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 5. skada levande eller döda buskar eller träd, till exempel genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 10. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 5 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled (Ledmarkering: Orange; Längd: 250 meter)