Marsholm

Marsholm

Ön Marsholm, som har broförbindelse med fastlandet, är den största ön i sjön Möckeln. Öns södra del ingår i naturreservatet Marsholm som består av 78 hektar land och 315 hektar vatten.

I reservatet, som är ett av flera som gränsar till sjön, ingår även Skällsö, Skallö, Sandören samt några småöar och skär. Naturskogar, kärr och ett fantastiskt rikt fågelliv är något av det som Marsholm kan erbjuda.

Inom naturreservatet finns flera naturskogar och på huvudön Marsholm växer mest gran medan kärren och strandskogarna, som uppkommit efter sjöns sänkning på 1860-talet, består av främst lövträd. I naturskogarna finns mycket döda, liggande träd med multnad ved vilket är bra miljöer för sällsynta insekter, till exempel den hotade skalbaggen svartoxe samt flera olika arter av hackspettar.

Fågellivet i ögrupperna är rikt men känsligt. I reservatet finns till exempel storlom, fiskgjuse, häger, grågås och fisktärna. Sjön Möckeln är också känd för att man här kan se storskrake, sångsvan och havsörn. För att skydda fågellivet är det under tiden 1 april–1 augusti förbud att vistas inom vissa områden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. medföra lösgående husdjur,
 3. störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid fågelbon eller motsvarande,
 4. ta bort, elda upp, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
 5. plocka ris, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov,
 6. fånga insekter, spindlar, mollusker eller andra ryggradslösa djur,
 7. under tiden 1 april till 1 augusti vistas inom område med tillträdesförbud eller landstiga på några av de andra öarna öster om huvudön inom reservatet förutom huvudön Marsholm och Sandören (Storö) (fiskekort ger ej rätt att vistas inom område med tillträdesförbud),
 8. göra upp eld annat än på därför iordningsställda platser och elda med annan än därför anvisad ved,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Från föreskrifterna 3, 4, 5, 6, och 9 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1983
Storlek: 393 ha
Karaktär: Naturskog, lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Heurlinska stiftelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,8 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,9 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss