Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hågeryd

Hågeryd

Inte långt från Växjö stad, men ändå med en påtagligt lantlig känsla, ligger naturreservatet Hågeryd. De rikskända bröderna Erik och Sigvard vårdade området under hela sin livstid. Kvar idag finns ett arv av slåtterängar och betesmarker med en ovanligt rik flora för oss och för kommande generationer att njuta av. Välkommen att utforska ett naturreservat där människan haft ett stort inflytande på naturvärdena!

Vi har kunnat följa bröderna Erik och Sigvard Gustafssons liv och arbete på gården Hågeryd på både film och i litteratur. Sedan den sista av bröderna gick ur tiden, skapades "Bröderna Erik och Sigvard Gustafssons stiftelse". Efter samtal mellan stiftelsen och Länsstyrelsen bestämdes det att staten genom Naturvårdsverket skulle köpa en del av Hågeryd 2:5 och idag är området naturreservat.

Från reservatets entré behöver du inte gå många meter för att kunna uppleva den fantastiska naturen. Söder om grusvägen breder en trädklädd betesmark ut sig med en jättelik alm samt askar och lönnar. På marken växer det rikligt med tvåblad, en orkidé som trivs i rika, kalkpåverkade marker. De öppnare ytorna är slåtterängar som vajar i lila, cerise och solgult under sommarmånaderna. Där växer mängder av ängsvädd, väddklint, svinrot och andra arter som är typiska i slåtterängen.

Från slåtterängen ner mot sjön ser man björkhagen, som var något av Erik och Sigvards skötebarn. De vårdade marken och tappade björksav på våren.

En anledning till att floran är så rik är att det sipprar fram mineralrikt vatten ur marken. En av reservatets sällsyntare växter är ett halvgräs, hartmansstarr, som behöver just dessa förhållanden. Den är beroende av slåtter och marker med rörligt grundvatten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats
 6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00.
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 9. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande
 10. tälta annat än på anvisad och iordningställd tältplats
 11. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 12. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2016

Areal: 12 ha

Karaktär: Slåtteräng och betesmark

Kommun: Växjö

Ägare: Staten/Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,2 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss