• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hensjönäset

Hensjönäset

Sydost om Tingsryd, mellan klarvattensjön Stora Hensjön och den igenväxande vassjön Lilla Hensjön går ett lågt näs. Reservatet är skyddat sedan 1970 och av de 32 hektar stora landområdet består större delen av bokskog. I reservatet ingår också 77 hektar vattenområden.

På 1800-talet sänktes vattennivån i sjöarna för att frilägga mer mark. Utanför en tydlig strandvall skapades 10-30 meters strand. På den marken finns idag gott om buskar, till exempel sälg, vide och brakved samt yngre klibbal och björk. I strandkanten växer även en del gamla tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på väg nr G 131 och vid parkeringsplatserna som är markerade på kartan: vid badplatsen och på de små slingor av den äldre vägen som finns i reservatets mellersta och södra del, se karta i beslutet
 3. ställa upp husvagn eller annan släpvagn
 4. rida annat än på väg nr G 131, se karta i beslutet
 5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget upp­ trädande vid fågelbo eller gryt
 6. elda annat än på iordninggjord eldstad vid badplatsen i skötselområde 2, se karta i beslutet
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor och lavar (plockning av örter,bär och svamp för husbehov får ske)
 8. samla in insekter, snäckor eller andra djur (fiske med gällande fiskekort är tillåtet)
 9.  anordna snitslade spår eller ordna oriente­ringskontroll
 10. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
 11. tälta, med undantag av i skötselområde 2, se karta i beslutet, där det är tillåtet att tälta en natt

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1970

Areal: 108 ha

Karaktär: Bokskog

Kommun: Tingsryd

Ägare: Tingsryds kommun

Förvaltare: Tingsryds kommun

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,2 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1 kilometer

Tillgänglighet

På grund av det känsliga fågellivet har vissa delar av ön tillträdesförbud mellan 1 april - 31 juli.

Hitta hit

Från Tingsryd, kör väg 120 söderut mot Konga. Sväng höger efter en knapp kilometer efter Hensmåla. Reservatet ligger på ömse sidor av vägen. Parkeringen är gemensam med badplatsen i Stora Hensjön.

Kontakt

Tingsryds kommun

Telefon 0477-441 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss