Höga temperaturer i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Prästanäset

I nordvästra delen av sjön Rottnen sträcker sig en landtunga ut i sjön. Här ligger naturreservatet Prästanäset. Området består till stor del av gammal tallskog med en hel del lövinslag.

Längs ett smalt näs som sträcker sig ut i sjön slingrar sig en smal grusväg söderut. Vägen kantas av tallar i alla åldrar, från unga telningar som precis börjat spira i någon grusblotta längs med vägen till mäktiga seniorer som höjer sig över krontaket. De gamlas kronor är platta, strävar inte längre uppåt, utan växer sig endast kraftigare år för år. I en av topparna vakar fiskgjusen. Spanar ut över Rottnen.

Grusvägen vindlar på. Kröker sig runt små våtmarker där tiden förvandlar tallar till krumma varelser som till slut saknar både start och mål. Bara ett invecklat virrvarr av stammar och grenar återstår till sist av martallarna. Över gruskullar och mellan stora block löper stigen. Här och där skymtas aspar. Och ekar. Här var skogen en gång gles och ljus, öppen genom mulen och elden. Nu tränger granen på. Skymmer och förmörkar. Omskapar till John Bauer-skog om han får hållas.

Längst i söder badar stigen i ljus. Här är ekar och hasslar och här var ladugården, där mularna stod i mörkret medan skogen vilade under vintern. Runt omkring gick liarna under sensommaren, skar gräset som breddes, vändes, lyftes och bars in på logen. Fram till mularna när foderbordet var tomt. Här var näsets hjärta i forntiden.

Idag är ladugården borta. Och torpet och källaren. Endast spismursröset minner om det som en gång var. Trots det är platsen fylld av folk. Längs stränderna ligger roddbåtar och människor badar och fiskar. Platsen har fått en ny betydelse. Och form. Träden växer fritt och vilt utan lie och lövkniv som tuktar och håller tillbaka. Nya naturvärden kommer och gamla går.

Elden har vilat länge nu. Låtit mossa och blåbärsris växa sig kraftigt. Men snart ska hon återigen krypa fram under tallar och över stenar och block. Lämna efter sig bar jord, nakna stenar och bränd bark. I norr står sandödlan och stampar. Väntar otåligt. Kräver den blottade solvarma sanden innan han rör sig söderut mot vattnet på samma resa som den vindlande vägen. Mosippan och backsippan och rylen och raggbocken väntar också. På naken sand och varm ved där solen gassar som mest under heta sommardagar.

Det är det som är syftet med naturreservatet Prästanäset. Att bevara och återskapa naturvärden som annars inte längre kan finnas. Som behöver eldar och mular och sol och sand och död ved för att frodas.

Välkommen!

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna
  träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra
  växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Icke
  fridlysta bär och matsvampar får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än
  enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på
  anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats,
 6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan klockan
  00.00 och 05.00,
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder i 1-8
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 174,1 ha
Karaktär: Lövblandad tallskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss