Skårtaryds urskog

Ett par kilometer söder om Skårtaryds by når man via en skogsbilväg ett drygt 30 ha stort område med alldeles särskilda kvaliteter.

Skårtaryds urskog, som blev naturreservat 1996, består av skog och myr vid Feresjöns södra del. Här växer en barrskog som är mellan 150 och 200 år gammal. En fjärdedel av träden är döda och befinner sig i olika nedbrytningsstadier. Mark och stenblock är täckta av lavar och på träden finns rikligt med hänglavar.

I reservatets södra del finns stubbar med spår av den stora Furubybranden 1868. Det är ovanligt med marker som fått sköta sig självt i så hög grad att nästintill urskogsliknande tillstånd skapats.

I denna typ av område brukar det finnas förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv och Skårtaryds urskog är inget undantag. Tjäder, orre, garnlav, gammelgranlav, talltagel, kattfotslav, korallav med mera är bara några få exempel på det rika djur- och växtliv som finns här. Genom reservatet går en markerad stig. Var aktsam om den känsliga naturen. Håll dig till stigen. Trampa inte sönder markens lavtäcke och låt trädens hänglavar vara kvar.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, le­vande eller döda träd och stubbar,
 2. ställa upp motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 3. tälta, ställa upp husvagn eller släpvagn,
 4. rida eller cykla i terrängen eller på stigar,
 5. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag av bär och svamp för husbehov,
 8. samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra lägre djur,
  anordna orienterings-, motor-, cykel- eller skyt­tetävling,
 9. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller
  därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996, 2016
Areal: 30 ha
Karaktär: Naturskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,4 kilometer

Tillgänglighet

I Skårtaryds naturreservat finns stora mängder stående död ved. Vid blåsigt väder kan det hända att stammar faller omkull. Länsstyrelsen rekommenderar därför inte besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Besök sker alltid på egen risk.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss