• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kråketorpsskogen

Kråketorpskogen

Stormen Gudrun fällde många av träden i Kråketorpskogen. Sedan 2015 går det en stig genom områden där många träd blåste ner, vilket gör att man kan se hur skogen har utvecklats och förändrats efter stormen.

Här växer bland annat mängder av klibbtickor på högstubbar och liggande, döda granar. Att det nu växer mer och mer lövträd som björk och asp gynnar både fåglar och större däggdjur.

I reservatet växer det mest gammal barrblandskog men längs Musterydsån som rinner söderut, finns också olika typer av kärr och sumpskogar. I den äldsta skogen, som ligger vid våtmarkerna, växer lavar som tyder på att skog har funnits här under mycket lång tid.

I delar av området finns en hel del döda träd och mycket gamla, levande träd, bland annat tallar som är flera hundra år gamla. Reservatets 200 hektar med gammal skog som liknar urskog gör området unikt i södra Sverige.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada eller bortföra såväl levande som döda växter och växtdelar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov
 2. tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 3. elda
 4. framföra motordrivet fordon
 5. samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 6. i övrigt störa djurlivet till exempel genom närgånget upp­trädande vid fågelbon och motsvarande
 7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning
 8. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll eller orienteringstävling
 9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående hus­djur

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1993
Areal: 200 ha
Karaktär: Urskogsliknande barrblandskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 410 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 2,5 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss