Ösjöbol

Ösjöbol

Ösjöbol har en mycket fin och omväxlande natur med skog, myr och sjö. Upp mot 200 år gamla tallar, häckande lärkfalk och kärrväxande orkidéer – det är en del av vad Ösjobol kan erbjuda. Det 68 hektar stora naturreservatet är skyddat sedan 2009.

Naturreservatet är varierande med gölar, kärr, vidsträckta gungflyn, tallmossar och sumpskog med både tall, gran och björk. Ösjobols kärr bjuder dessutom på en rik flora av orkidéer. Under 1880-talet sänktes vattennivån i sjöarna Ösjön och Norrsjön och områdena med gungfly har uppkommit när sjöarna sedan fick växa igen.

Till största delen består reservatets skog av gamla grovgreniga tallar med platta kronor – i våtmarken finns tallar som är mellan 150 och 200 år gamla – och i skogarna finns också ganska mycket död och multnande ved.

Reservatets omväxlande natur gör att Ösjobol har ett rikt fågelliv och här finns gott om både tjäder och orre. I området häckar trana och lärkfalk och blå kärrhök syns under flyttningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. Skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
  2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. Plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats
  5. Sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
  6. Bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
  7. Störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 68 ha
Karaktär: Skogs-, myr- och sjömosaik
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss