Singelstorps fly

Singelstorps fly, öster om Lenhovda, är skyddat sedan 2000 och består av myr, barrskog, en liten sjö och en getryggsås. Tillsammans med Gripagårdsflyet utgör området ett större komplex av myrar som är näst intill orört.

Den vackra tallskogen på Västra Mark har kommit upp efter en brand på 1830-talet. Reservatet rymmer även orörda kärr och kala mossar med ljung och tuvdun. I några kärr finns Jungfru Marie nycklar och i området växer kråkris, renlavar, vitmossor, rosling och tranbär.

Här finns också en vacker liten sjö och en getryggsås (rullstensås) längs vilken det löper en stig. Inom reservatet häckar trana och tjäder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada till exempel berghällar, block eller levande och döda träd,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än inom anvisad parkeringsplats (vid hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin får motorfordon användas på fastmark),
 3. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 4. elda,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov,
 6. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning

Från föreskrifterna nummer 5, 6 och 7 undantas åtgärder som ingår i av Länsstyrelsen i förväg godkänd vetenskaplig undersökning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 196 ha
Karaktär: Myrkomplex, tjärn, barrskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Kommun och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,5 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss