Singelstorps fly

Singelstorps fly, öster om Lenhovda, är skyddat sedan 2000 och består av myr, barrskog, en liten sjö och en getryggsås. Tillsammans med Gripagårdsflyet utgör området ett större komplex av myrar som är näst intill orört.

Den vackra tallskogen på Västra Mark har kommit upp efter en brand på 1830-talet. Reservatet rymmer även orörda kärr och kala mossar med ljung och tuvdun. I några kärr finns Jungfru Marie nycklar och i området växer kråkris, renlavar, vitmossor, rosling och tranbär.

Här finns också en vacker liten sjö och en getryggsås (rullstensås) längs vilken det löper en stig. Inom reservatet häckar trana och tjäder.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada till exempel berghällar, block eller levande och döda träd,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än inom anvisad parkeringsplats (vid hämtning av fälld älg, hjort eller vildsvin får motorfordon användas på fastmark),
 3. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 4. elda,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov,
 6. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning

Från föreskrifterna nummer 5, 6 och 7 undantas åtgärder som ingår i av Länsstyrelsen i förväg godkänd vetenskaplig undersökning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 196 ha
Karaktär: Myrkomplex, tjärn, barrskog
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Kommun och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled (Ledmarkering: Orange; Längd: 1,5 kilometer)

Vandringsled (Ledmarkering: Blå; Längd: 1 kilometer)