• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vakö myr

Vakö myr

Den 13 kvadratkilometer stora Vakö myr är en av de största kalmyrarna i Sydsverige. Myren tillhör Helgeåns avrinningsområde. Förutom myren finns här också värdefull skog, till exempel den gamla naturskogsartade gran- och bokskogen på höjden 700 meter söder om parkeringsplatsen. Myren har också ett rikt fågelliv och här kan man uppleva ett av länets största orrspel.

Under slutet av 1700-talet och 1800-talet, när all odlingsbar mark behövdes till den ständigt växande befolkningen, bosatte sig torpare på de tre största öarna - Flatön, Lundholmen och Kullen. Här bodde folk till så sent som för 100 år sedan! Idag finns inga byggnader kvar.

De tidigare åkrarna och ängarna är igenvuxna, men spåren i naturen finns kvar. I myrens utkanter finns en del gamla mossodlingar och diken från dessa. I södra delen av myren bedrevs torvtäkt fram till 1950. Många av de vattenfyllda torvgravarna finns kvar.

Sommaren 1992 drabbades nästan hela Vakö myr av en mycket stor brand. I stort sett all skog och övrig vegetation dog. Stora bränder har förekommit tidigare och de bidrar till att hålla myren öppen, vilket gynnar fåglar som ljungpipare och orre.

Under de första åren efter branden förändrades vegetationen dramatiskt. Till exempel täckte tuvullens vita blommor myren i juni 1994 så att det såg ut som ett snötäcke, där tidigare ljung hade brett ut sig. Åren därpå har blomningen varit normal igen. Alla vitmossor försvann vid branden. Långsamt har olika mossarter dykt upp igen och nu har även vitmossorna kommit tillbaka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar,
 2. framföra eller parkera fordon annat än på därför avsedd och upplåten väg eller plats,
 3. tälta, uppställa husvagn eller husbil,
 4. plocka bär, svampar, ris, örter, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för eget behov,
 5. samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid
  boplats eller motsvarande,
 7. elda,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller därmed jämförlig
  anordning,
 9. anordna orienteringar, snitslade spår eller motsvarande,
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 969 ha
Karaktär: Högmosse; Kalmyr med fastmarksholmar, kärr och kantskog
Kommun: Älmhult
Ägare: Enskilda och bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss