• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Evedalsåsen

Evedalsåsen

Evedalsåsen är en del av Växjöåsen, en rullstensås som bildades då inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Här skapades ett varierande landskap med rullstensås, åsgravar och åskullar. På många ställen finns så kallade dödisgropar, som bildats när ett isblock inbäddat i grus har smält.

Naturreservatet är ett värdefullt, intressant och vackert naturområde som är väl värt ett besök.

Skog och mark

I området kring Evedalsåsen finns till största delen blandskog med inslag av grova tallar och granar. Längst i söder finns gammal tall- och granskog. En hel del av granarna blåste ned under stormen Gudrun 2005 vilket har gett ett lite kalt intryck, men de stora, grova tallarna står kvar.

Många grusåsar i Växjös närhet har försvunnit genom grustäkt när man har behövt material till vägar och byggnation. Evedalsåsen, på 4,5 hektar, är skyddat reservat sedan 1970.

Djur- och växtliv

I reservatet finns mycket död ved som gynnar svampar, insekter och fåglar. Här kan du till exempel se spillkråka, gärdsmyg, entita, kungsfågel och lövsångare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg eller plats
 3. tälta eller uppställa husvagn
 4. plocka, eller i övrigt skada eller bortföra, lavar och mossor, utom för studier i fält
 5. plocka växter för försäljning
 6. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande
 7. göra upp eld
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller liknande anordning. (tillfällig skyltning under några veckor, för tipspromenad eller liknande, är tillåten)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1970

Areal: 4,5 ha

Karaktär: Rullstensås, barrblandskog

Kommun: Växjö

Ägare: Växjö kommun

Förvaltare: Växjö kommun

Tillgänglighet

I anslutning till parkeringsplatsen leder en orangemarkerad stig runt reservatet. Observera att denna utgår från parkeringsplatsen direkt intill stora vägen, via en liten trappa. Ta inte miste på denna och den markerade stig som går ut från bortre änden av parkeringsplatsen. Detta är Sigfridsleden, som enbart passerar reservatet och inte leder tillbaka till parkeringsplatsen.

Hitta hit

Kör norrut från Växjö mot Evedal. Reservatet och reservatsparkeringen ligger på höger sida av Evedalsvägen strax före Evedals friluftsområde. Det finns inte skyltning mot reservatet, men precis innan du når tätortsskylten "Evedal" finns en stolpe med skyltning mot Sigfridsleden. P-platsen ligger i direkt anslutning till vägen.

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss