Bräkentorp

Brotorpabäck

Naturreservatet på 11 hektar är skyddat sedan 1969. Bräkentorpsåsen ingår i ett åssystem, som följer Prästebodaåns dalgång norrut från Bräkentorpasjön. Bräkentorpasjön ligger mitt i ett mycket vackert friluftsområde med både badplats och motionsslingor.

Reservatet består av tre delar. De två södra bildar Vekaudden, som sträcker sig ut i Bräkentorpasjön. På västra sidan av udden möter åsen den näringsfattiga sjön från branta, tallbevuxna slänter och på östsidan övergår den i plana sandfält och åkärr. Kärren användes förr som slåttermarker. Den norra delen omfattar endast åsryggen.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. Göra upp eld förutom på särskilt anvisad plats

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1969
Areal: 11,5 ha
Karaktär: Del av åssystem
Kommun: Ljungby
Ägare: Ljungby kommun
Förvaltare: Ljungby kommun