Dragsåsen

Dragåsen

I norra delen av Öjaby ligger rullstensåsen Dragsåsen. Den består av ett näs och några mindre öar i Bergundaåsen, vilken bildades för mer än 10 000 år sedan då inlandsisen smälte. Dragsåsen är ett 5 hektar stort naturreservat som skyddas både för att bevara området och för att hålla det öppet för friluftsliv.

En promenad uppe på getryggsåsen är en spännande upplevelse med branta sidor och vackra vyer över Helgasjöns vatten.

Rullstensåsen följer Helgasjöns västra strand i nord-sydlig riktning och blir mäktigare ju längre söderut man kommer för att nå sin högsta punkt vid Dragsåsen. Dragsåsen är en getryggsås med smalt krön och branta sidor. Söderut ser man åsen som öar i Öjabyviken samt i Södra och Norra Bergundasjöarna. På toppen av åsen går en stig, vilken troligen har använts av människor och djur under mycket lång tid. En gångbro förbinder näset med den del av Dragsåsen som är en ö. Från öns sydspets har man en härlig utsikt med vatten åt tre håll.

Skog och mark

Åsen och öarna växer en cirka 50-årig blandskog som ska få utvecklas till en gles, grovstammig skog. I Dragsåsens norra del finns ett före detta grustag där man kan se hur åsen är uppbyggd.

På de torra åsryggarna växer mest tall och björk och på marken bärris och ljung. På de låglänta, fuktiga partierna hittar man pors, blåtåtel, odon och den karaktäristiska videörten, som trivs längs sjöstränder och i fuktig mark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. tälta
  2. göra upp eld
  3. störa djurlivet
  4. plocka växter eller bryta kvistar
  5. skada levande eller döda träd och buskar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1999

Areal: 5 ha

Karaktär: Rullstensås, tallskog, strandzon, fuktlövskog

Kommun: Växjö

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Växjö kommun

Hitta hit

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss