Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Helgö

Helgö

På Helgö kan du njuta av sjöutsikten, vandra bland gamla bokar och tallar. Kanske stöter du på ett röse eller stensättning som människor många, många generationer före oss samlat ihop för att kunna odla eller för att hedra sina döda. Helgö bjuder på en fantastisk naturupplevelse!

Helgö är Helgasjöns största ö. Den östra halvan är naturreservat tillsammans med omkringliggande vatten med öar. Naturen är varierande med tallmosse, bokskogar och blandbarrskogar. Längs stränderna växer många gamla grova träd. I området finns också betesmark och lite åker. I vissa delar av skogarna finns det gott om matsvamp.

En nästan 7 hektar stor bokskog, mitt på Helgö, skyddades redan 1939 och blev 1996 ett naturreservat för att bevara naturskog. 2008 blev reservatet betydligt större och är idag på hela 372 hektar varav 182 hektar är land.

I den äldre bokskogen växer träd av olika ålder, en del är över 200 år gamla men här finns även en del asp och björk. I området finns också partier med yngre ädellövskog av bok, ek och asp.

I områdets södra del finns en gammal torrlagd mosse, Herrängsmossen, som nu är en fuktig tallnaturskog med många gamla träd. Här växer också björk och är man ute i rätt tid kan man med lite tur hitta mogna hjortron.

Helgasjöns stränder har bara delvis påverkats av skogsbruk, därför finns det gott om gamla grova tallar och även liggande eller stående döda, torra tallar längs i stort sett hela strandlinjen. Här och där finns också gamla senvuxna bokar och aspar.

Helgö har en rik kulturhistoria vilket åker- och betesmark och en mängd fornlämningar är bevis på. Det finns många stenrösen och stensättningar som troligtvis är gamla gravar. På en del håll finns spår av hällkistor. Fördjupningar i sten som troligen är uthuggna av människor, så kallade hålgropar och älvkvarnar förekommer också samt områden med fossila åkrar med hundratals röjningsrösen.

Idag besöks Helgö av både turister och de som vill njuta av ett fantastiskt friluftsliv. I nordost finns en rastplats, informationstavla, vindskydd, eldstad, torrdass och bilparkering. Längs stränderna i den östra delen av reservatet finns strövstigar. På flera platser finns sandstränder dit besökare kommer med båt, kanot eller bil.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva i mark, borra, måla, eller mejsla på berghällar och block
 2. byta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. plocka, gräva upp eller skada ris, örter, svampar, mossor eller lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 4. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn på land utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 6. tälta mer än en natt annat än på den rastplats som framgår av bifogad karta
 7. elda annat än på iordningställda och skyltade eldplatser
 8. sätta upp skylt, tavla, affisch eller liknande
 9. använda området för tävlings- övnings eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1996, utökning 2008

Areal: 372 ha varav 182 ha land

Karaktär: Bokskog, Blandskog, Strandmiljöer

Kommun: Växjö

Ägare: Staten/Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Helgö runt
Ledmarkering: Blå
Längd: 6,3 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 240 meter Tillgänglighetsanpassad

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 180 meter

Tillgänglighet

Reservatsskylt finns vid vägen när man når reservatet. Om man kör vägen mot norra delen av Helgö hittar man skyltning mot strövstigar som följer stränderna. Vägen passerar flera vackra vikar med fri sikt ut över Helgasjön. Följer man vägen längst ut till Helgös spets och det intilliggande reservatet Jägaregap finns en badplats, grillplats och vindskydd.

Från parkeringsplatsen leder en stig söderut längs Helgös östra sida. Man har mycket vacker utsikt över vattnet mot öarna öster om reservatet. Stigarna på Helgö är smala och ofta steniga. Men man upplever mycket av naturen genom att följa bilvägen.

Hitta hit

Från Växjö kör du norrut, via väg 30 mot Jönköping. Tag av mot Växjö flygplats, passera denna och följ skyltning mot Helgö. Reservatet ligger på båda vägen, cirka 1,5 km efter Helgö gård som ligger vid brofästet.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss