Ideboås

Ideboås naturreservat

Ideboås är ett 20,8 hektar stort område ca 5 km nordväst om Älghult. I naturreservatet kan du vandra i den lummiga bäckdalen, höra vattnet porla och se forsärlan hoppa mellan stenarna.

I bäckdalen växer Sveriges ovanligaste barrträd – idegran. Följer du stigen söderut kommer du till öppna ängs- och betesmarker där det är gott om blommor och spännande insekter.

Bäckdalen

Mellan Idesjön och Älgasjön ligger en dal där bäcken rinner i grunda fåror som ofta delar sig. Här finns den största förekomsten av idegran i området men också al, alm, ask och hassel. På marken växer bland annat blåsippa och vätteros.

Idegranarna

En av Ideboås sevärdheter är idegran (Taxus baccata), landets mest sällsynta barrträd. Idegranen kan bli mycket gammal – de äldsta i Europa tros vara 2500–3000 år gamla.

Den gulvita veden är både hård och seg och redan i förhistorisk tid användes den för slöjd och av barkens fibrer vävde man tyg. Växten är giftig för både människor och djur vilket gjorde att man försökte utrota den där man hade djur på bete.

Ängs-och betesmarker

Ideboås slåtterängar och betesmarker är kända för sin vackra och intressanta flora. Här kan du se åkervädd, ängsvädd, svinrot, solvända, jungfrulin och kattfot och har du riktig tur kan du få syn på den sällsynta fältgentianan som bara finns på några få platser i Kronobergs län.

Här finns också gott om insekter som trivs i den blomrika miljön. Flera ovanliga arter som till exempel väddsandbi och väddgökbi finns i området. Även under tidig höst finns spännande saker att hitta i ängs- och betesmarken, bland annat har 12 olika arter av vaxskivlingar hittats i Ideboås.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berg­hällar, block eller dylikt
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke frid­lysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil utan Länsstyrelsens till­stånd
 5. elda
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning (tillfällig skyltning får ske efter tillstånd av Länsstyrelsen)
 7. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur (enstaka exemplar får i studiesyfte fångas och därefter släppas på platsen )
 8. medföra lösgående husdjur
 9. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 10. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet i reservatet utan Länsstyrelsens tillstånd.

Dessa föreskrifter undantas från åtgärder, för vetenskaplig under­sökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2014/1976
Areal: 21 ha
Karaktär: Odlingslandskap, naturbetesmarker, äng
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Tillgänglighet

Parkeringsplats, rastplats och informationstavla finns norr om reservatet. Vid parkeringen finns också toalett. Stigarna är delvis ganska steniga, tänk på att ta lämpliga skor.

Stigen till bäckdalen (orange stig, 1100 meter) går genom det område vid bäcken där de flesta idegranarna finns. Stigen till Idekulla (blå stig, 800 meter) är en extra slinga från stigen till bäckdalen. Den går upp till Idekulla, ett inägoområde med smååkrar, hagmark och slåtterängar, och följer sedan Älgasjöns strand tillbaka till stigen till bäckdalen.

Hitta hit

Följ skyltning från vägen Älghult - Grönskåra.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss