Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Osaby

Osaby

I det välkomnande Osaby naturreservat kan du vandra på de fina strövstigarna och njuta av naturens skiftande miljöer. Vederslövssjöns stränder, slåtter- och hagmark, kärr, löv- och barrskog, ekhagar, en rik flora och ett rikt djurliv.

I området kan du få syn på orre, nötkråka, storlom och lärkfalk – kanske till och med utter. Brandticka och kungsängslilja finns också inom reservatet. Strövstigarna utgår från informationstavlan vid parkeringsplatsen.

All odlingsmark och 130 hektar av skogsmarken på Osaby är naturreservat. Markerna sköts och brukas på ett ekologiskt hållbart sätt och för att historiska odlingsspår och den biologiska mångfalden ska bevaras. Hälften av den skyddade skogen sköts naturvårdsinriktat. I den återstående halvan är avsikten att skogen skall få utvecklas fritt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. parkera annat än på iordningställd parkeringsplats,
 2. tälta eller uppställa husvagn,
 3. under tiden 1 april till 30 september göra upp eld annat än på därför anvisad plats,
 4. skada vegetationen, tex genom att gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller svampar som växer på döda eller levande träd (föreskriften gäl­ler inte tagande av enstaka exemplar för undervis­ning på platsen),
 5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbon eller motsvarande,
 6. fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur (fiske enligt gällande fiskebestämmelser är dock tillåtet)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 130 ha
Karaktär: Odlingslandskap, hag- och slåttermark, löv- och barrskog, fågelområde, strandzoner
Kommun: Växjö
Ägare: Svenska Naturskyddsföreningen
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Sjöslingan
Ledmarkering: Blå
Längd: 2,7 kilometer

Hagmarksslingan
Ledmarkering: Gul
Längd: 4 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss