Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bokhultet

Bokhultet

Bokhultet är kanske som allra vackrast på våren när solljuset silar ner genom bokarnas ljusgröna lövverk, men naturreservatet är väl värt ett besök under alla årstider. Här kan du promenera, rasta hunden eller jogga på någon av de många stigarna eller ta en paus och blicka ut över vattnet från Borgmästarudden. Sjön, skogarna och de öppna hagmarkerna bjuder på fantastiska naturupplevelser.

Ett stort antal stigar och småvägar gör det lätt att uppleva Bokhultets skönhet. Det finns en parkering vid Bäckaslövsfältet där du också hittar information om reservatet.

Skog och mark

I Växjös sydvästra del ligger Bokhultets naturreservat som består av 210 hektar land och 135 hektar av Bergundasjöarna. Största delen består av vacker bokskog.

Troligen har lövskog av ek och bok alltid funnits här även om skogen tidigare varit mer öppen, vilket man kan förstå genom att det finns flera mycket grova och stora ekar.

I naturreservatet ingår även de öppna betesmarkerna vid Bäckaslöv. Här ligger också Bäckaslövs Våtmark, ett område som skapats på senare tid för att på naturlig väg rena dagvatten innan det släpps ut till Bergundasjön.

Djur- och växtliv

Bokhultet är mycket omväxlande, vilket skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Man har sett nästan 200 fågelarter här och inte minst mängder av sällsynta arter av insekter, svampar, mossor och lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, hacka eller måla
 2. fälla, kapa, dra upp, plocka eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar, växter, svampar, mossor eller lavar (bär, örter och marklevande matsvamp får plockas för husbehov)
 3. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur utan godkännande från Reservatsförvaltaren
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 5. övernatta utan godkännande från Reservatsförvaltaren
 6. elda annat än på anvisad, iordningställd eldplats
 7. störa djurlivet genom till exempel närgånget uppträdande vid boplats
 8. framföra vattenskoter, svävare, vattenskidor, skärmflyg eller drönare
 9. 1 april till 31 juli vistas i de områden som på kartan, (se pdf under "Mer information"
 10. fiska med nät eller fasta redskap
 11. medföra okopplad hund med undantag för brukshundsklubbens övningsyta (se pdf under "Mer information") eller område som förvaltaren genom skyltning anvisat
 12. mer än ett dygn ankra, förtöja eller lägga upp båt (eller andra fartyg) på annan plats än vid av Växjö kommun anvisade bryggor
 13. efter år 2020 framföra båt med tvåtaktsmotor.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1993, utökat 2016

Areal: 463 ha land, 297 ha vatten

Karaktär: Bokskog, våtmark och betesmark

Kommun: Växjö

Ägare: Växjö kommun

Förvaltare: Växjö kommun

Hitta hit

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss