Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eköns domänreservat

Ekön

I Markaryds kommun, mellan Torpa och Hinneryd, ligger Ekön. Naturreservatet är en ädellövskog med gamla bokar och är som en ö mitt i en barrskog. Ekön avsattes 1960 som domänreservat och blev naturreservat 1996.

Skog och mark

Det 2,5 hektar stora naturreservatet är en ganska liten skog av bok men då många av träden är gamla så har det goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Växtliv

Flera ovanliga lavarter finns inom området, bland annat bokvårtlav, bokkantlav, lunglav och rosa lundlav. Reservatet ska få utvecklas fritt och har stor betydelse för att växter och djur som trivs i gammal bokskog ska kunna överleva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. elda
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel ge­nom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift
 9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1996

Areal: 2,5 ha

Karaktär: Bokskog

Kommun: Markaryd

Ägare: Staten/Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss