Ramsö

Ramsö

Ön Ramsö, som ligger i sjön Mien, är unik i Skandinavien! Här finns nämligen bergarten ryolit, som bildats av hårdnad lava och aska från en forntida vulkan eller genom ett meteoritnedslag – det finns olika teorier om den kraterformade sjöns ursprung.

Sjön är länets djupaste med ett största djup på 43 meter norr om Ramsö. Vattnet är klart och näringsfattigt. Ryoliten syns på flera ställen på ön. Bergarten har en mycket tät, kornig grundmassa med spridda större mineralkorn i. I lavabergarter finns det dessutom ofta blåsor åstadkomna av gasbubblor.

Ramsö är ett geologiskt reservat och skogen omfattas inte av några särskilda skyddsföreskrifter. Vid stränderna växer krypgran och på ön finns också gott om skogsbingel, tandrot, blåsippa, vitsippa och vårlök.

Reservatet kan endast nås med båt. Särskilda anordningar för besökande saknas på ön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. exploatera öns ryolitförekomster

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1959
Areal: 15 ha
Karaktär: Ryolit berggrund
Kommun: Tingsryd
Ägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg