Årshultsmyren

Årshultsmyren

Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län. Reservatet består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda öar och näringsfattiga sjöar.

Det 1 500 hektar stora reservatet skyddar och bevarar ett omfattande och i stort sett orört myrkomplex med de djur och växter som finns där. Strax väster om Årshultsmyren ligger Hunnsberget – därifrån har du en vidsträckt utsikt över naturreservatets landskap med dess myr och skog.

Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Vattnet rinner ut över myren och bildar kraftiga kärrdrag och här och var finns gölar omgivna av gungflymattor.

Mosseplanet består av fuktiga gropar, höljor, omgivna av torrare partier, tuvor. Typiskt för myren är vitmossorna och andra arter som skiljer sig i storlek, form och färg. Andra vanliga växter är ljung, pors, klockljung, tuvdun, tuvsäv, vitag och det insektsätande sileshåret. På tuvorna finns också gott om olika busklavar.

Kring Örsjön i norr och Kyrkängen i söder växer bland annat klockgentiana. På holmarna växer till största delen talldominerad barrskog. Flera fågelarter häckar på myren, som till exempel storspov, grönbena, ljungpipare, tjäder, orre och trana.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller om­kullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av arter som inte är fridlysta. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. övernatta i husbil eller husvagn,
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 10. tälta mer än en natt,
 11. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1972, utökat 2011
Areal: 1 500 ha
Karaktär: Myrkomplex
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Leder

Kyrkängsstigen
Ledmarkering: Gul
Längd: 4,5 kilometer

Korta myrrundan
Ledmarkering: Blå
Längd: 830 meter

Långa myrrundan
Ledmarkering: Orange
Längd: 4,2 kilometer

Östra leden (Del av långa myrrundan)
Ledmarkering: Blå
Längd: 2,9 kilometer

Västra leden (Del av långa myrrundan)
Ledmarkering: Blå
Längd: 900 meter

Tillgänglighet

I Årshultsmyrens naturreservat finns stora mängder stående död ved. Vid blåsigt väder kan det hända att stammar faller omkull. Länsstyrelsen rekommenderar därför inte besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Besök sker alltid på egen risk.

Lederna går igenom en svårtillgänglig terräng och det kan hända att man får ta sig över stock och sten.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss