Luberydsmossen

Luberydsmossen

”Ivar så helig att han kunde gå på vattnet. Men en dag skall han ha syndat. Han bad om förlåtelse och att herren skulle låta rämna om han blev bönhörd.”

Det är sägnen om Ivars kyrka, ett stort stenblock som gått mitt itu. Ivars kyrka ligger nästan mitt i naturreservatet Luberydsmossen och är ett besöksmål inom den så kallade Sagobygden. Men Luberydsmossen är mer än så. De nästan 300 hektaren är skyddade sedan 2007 och består av tre mossar och skogarna runt omkring dem.

I reservatets sumpskogar finns orörd och värdefull skog som är rik på äldre träd och död ved. Luberydsmossen bjuder också på typiska våtmarksväxter som vitmossor, ljung och tranbär samt rikligt med myrlilja och vitag och i reservatet växer många olika trädslag, till exempel björk, ek, bok, asp och al.

I ädellövskogen vid Hallarp finns ganska gott om äldre träd vilket ger förutsättningar för intressanta lav- och mossarter och har betydelse för många sällsynta insekter.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 2. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, mark, block eller dylikt
 4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 5. plocka, gräva upp eller skada växter som ris, örter, svampar, mossor eller lavar. Bär och matsvamp får dock plockas för husbehov
 6. fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 7. tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil
 8. elda
 9. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande anordning samt göra inskrift (skylt med information om att fiske endast är tillåtet med fiskekort får sättas upp)
 10. använda området för idrottsarrangemang eller lägerverksamhet och dylikt utan förvaltarens tillstånd.

Från föreskrifterna 2, 4, 5, 6 och 9 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 290 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg