Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjösåsa näs

Vid Mörrumsåns mynning i Örken ligger naturreservatet Sjösåsa näs. Här kastar sig ån utför en sista silverglänsande strömsträcka innan den i sakta mak till sist når sjön. Mittemot mynningen ligger naturreservatet Sjösås äng kring Sjösås gamla kyrka och söder därom Braås stationssamhälle. Platsen är en skarp kontrast mellan natur och kultur.

Skog och mark

Till största delen består skogen i reservatet av 80­-120 år gamla bokträd – några till och med betydligt äldre än så – men här finns också områden med ek, hassel samt björk och i det sydöstra området, som förr varit inhägnad jordbruksmark, finns även en del lindar. 

Djur- och växtliv

På öarna häckar bland annat storlom, fisktärna och fiskgjuse och i lövskogen trivs bivråk, kattuggla, skogsduva, stenknäck, mindre hackspett och mindre flugsnappare.
Du som besöker Agnäs har även chans att få se sällsynta insekter som till exempel bokblombocken.
I skogarna finns många ovanliga svampar och lavar som lever på gamla träd och död ved.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats,
  6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00,
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

  • Vetenskaplig undersökning
  • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
  • Bedriva tävlings-, övnings eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 54,7 ha
Karaktär: Lövskog, blandskog och vattendrag
Kommun: Växjö
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket, Växjö stift och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen