Sjöatorp

Väster om Hjortsberga ligger det lilla reservatet Sjöatorp som omfattar en låg, karakteristiskt ryggformad rullstensås, typisk för trakten. Reservatet är 2,5 hektar stort och är skyddat sedan 1970.

Längs åsryggen löper en gammal byväg som på båda sidor är omgiven av betad hagmark med gles tall och björk. I söder växer en ovanligt stor en.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning,
  2. fälla träd och buskar,
  3. bryta grenar och kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetation i övrigt, till exempel genom blomplockning, eller uppgrävning av växter,
  4. störa djurlivet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 2,5 ha
Karaktär: Rullstensås
Kommun: Alvesta
Ägare: Enskilda
Förvaltning: Länsstyrelsen i Kronoberg