Kontakta oss

Välkommen till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Så här kommer du i kontakt med oss.

Telefon

Växelnummer: 010-223 70 00

Växeln är öppen 8.00-16.30. Dag före röd dag samt klämdagar kan öppettiderna vara annorlunda.

Kontakta oss med texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet. Texttelefoni.se är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.

Texttelefoni – en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med bildtelefoni

Bildtelefoni.net är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni – en förmedling och distanstolkningstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med Teletal

Teletal har öppet vardagar klockan 7.30–20.00 och helger klockan 12.00–16.00. Tjänsten är gratis. Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal – en stödtjänst för telefonsamtal från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Numret till vår centralfax är 010-223 72 20.

E-post

kronoberg@lansstyrelsen.se

All personal på Länsstyrelsen har e-post. E-postadressen är alltid fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se. Bokstäverna å, ä och ö byts ut mot a och o. Om personen har dubbla för- eller efternamn används bindestreck mellan dessa.

Vi tar gärna emot handlingar via e-post. Vi har en digital ärendehantering och det underlättar för oss att slippa skanna pappershandlingar. Vänligen uppge ärendenummer om det gäller ett pågående ärende.

Ska du skicka stora filer? Det går alldeles utmärkt. Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 10 mb eller mer till oss.

Besök och adresser

Besöksadress

Kungsgatan 8, Växjö.

Obemannad reception

Vår reception är obemannad. Utanför receptionen finns en telefon som går direkt till Länsstyrelsens telefonväxel. Via växeln kan du få hjälp att nå en viss person eller funktion hos oss.

Postadress

Länsstyrelsen Kronoberg, 351 86 VÄXJÖ

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

E-faktura

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Vi ser gärna att du skickar fakturor elektroniska till oss eftersom det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk.

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Har du frågor kontakta oss på ekonomi.kronoberg@lansstyrelsen.se

Att skicka e-faktura till Länsstyrelsen Kronoberg

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002296

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

PEPPOL, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss på ekonomi.kronoberg@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Organisationsnummer

Länsstyrelsens organisationsnummer är 20 21 00-2296.

All skriftlig kommunikation som rör jordbrukarstöd ska skickas till:

jordbrukarstod.kronoberg@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Enheten för jordbrukarstöd - handläggning
351 86 Växjö

All skriftlig kommunikation som rör landsbygdsstöd ska skickas till:

landsbygdsstod.kronoberg@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Enheten för Tillväxt och landsbygd
351 86 Växjö

Om du fredat ditt djur mot ett rovdjur ring 010-223 70 00 (kontorstid klockan 8.00-16.30), 010-223 71 07 utanför kontorstid. Djurägaren rör ingenting utan inväntar en besiktningsman.

Länsstyrelsens CFAR-nummer är 1907-8757.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss