Kontakta oss

Välkommen till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Så här kommer du i kontakt med oss.

Telefon

Telefonnummer till Länsstyrelsens växel är 010-223 70 00.
Växeln är öppen 8:00 - 16:30. Dag före röd dag samt klämdagar kan öppettiderna vara annorlunda.

Ring 020-22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19.
Öppettider: Måndag till fredag öppet klockan 08:00 - 20:00.
Lördag till söndag, helgdag öppet klockan 12:00 - 16:00.
Läs mer på: www.teletal.se Länk till annan webbplats.

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: www.bildtelefoni.net Länk till annan webbplats.

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: www.texttelefoni.se Länk till annan webbplats.

Numret till vår centralfax är 010-223 72 20.

E-post

kronoberg@lansstyrelsen.se

All personal på Länsstyrelsen har e-post. E-postadressen är alltid fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se. Bokstäverna å, ä och ö byts ut mot a och o. Om personen har dubbla för- eller efternamn används bindestreck mellan dessa.

Vi tar gärna emot handlingar via e-post. Vi har en digital ärendehantering och det underlättar för oss att slippa skanna pappershandlingar. Vänligen uppge ärendenummer om det gäller ett pågående ärende.

Ska du skicka stora filer? Det går alldeles utmärkt. Skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 10 mb eller mer till oss.

Besök och adresser

Besöksadress

Kungsgatan 8, Växjö.

Obemannad reception

Vår reception är obemannad. Utanför receptionen finns en telefon som går direkt till Länsstyrelsens telefonväxel. Via växeln kan du få hjälp att nå en viss person eller funktion hos oss.

Postadress

Länsstyrelsen Kronoberg, 351 86 VÄXJÖ

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Så ansluter du till onlinemöte med Länsstyrelsen Pdf, 130.2 kB.

E-faktura

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Vi ser gärna att du skickar fakturor elektroniska till oss eftersom det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk.

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Har du frågor kontakta oss på ekonomi.kronoberg@lansstyrelsen.se

Att skicka e-faktura till Länsstyrelsen i Kronobergs län

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002296

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002296

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1014

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss på ekonomi.kronoberg@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Organisationsnummer

Länsstyrelsens organisationsnummer är 20 21 00-2296.

All skriftlig kommunikation som rör jordbrukarstöd ska skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
FE 9
Box 204, 826 25 SÖDERHAMN

All skriftlig kommunikation som rör landsbygdsstöd ska skickas till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län
FE 30
Box 204, 826 25 SÖDERHAMN

Om du fredat ditt djur mot ett rovdjur ring 010-223 70 00 (kontorstid klockan 08:00 - 16:30), 010-223 71 07 utanför kontorstid. Djurägaren rör ingenting utan inväntar en besiktningsman.

Länsstyrelsens CFAR-nummer är 1907-8757

Kontakt